Kære alle - deltag i udarbejdelsen af klubbens fremtid.
Her på siden vil vi hele tiden opdatere efterhånden som de enkelte elementer har været i bestyrelsen, herefter er du velkommen til at komme med dine kommentarer og input - så vi får et fælles ejerskab.
Det hele skal munde ud i en strategi for de kommende års udvikling i klubben.
 
Klubbens mission:
Ravnsborg Håndboldklub er en forening hvor der er plads til alle, som har lyst til at spille håndbold eller være en del af fælleskabet.
Ravnsborg Håndboldklub skal være et godt sted at være, derfor skal fællesskabet styrkes såvel sportsligt som socialt.
Der arbejdes visionært i ledelsen og hos trænerne for at udbrede kendskabet til håndboldspillet og sikre en god kvalitet.
Ravnsborg Håndboldklub vil være en aktiv spiller i lokalsamfundet og samarbejde med andre foreninger og ildsjæle.
 
Interessentanalyse:
Hvem er vores interessenter
se skema HER
 
Swotanalyse:
Hvad er vores styrker og svagheder
Hvilke trusler står vi overfor.
 
Analyse af foreningen:
Hvordan er stemningen
 
Hvad ville de sige:
Hvad vil folk udenfor vores forening sige om foreningen
 
Kunne det være sjovere at være medlem.
 
Kunne det være mere udfordrende at være medlem
 
Klubbens vision
hvor vil vi være om 5 år

Målsætninger og handlingsplaner

Nyheder

Sponsorer